فاصله ها هرگز دوست داشتن را کمرنگ نمیکنند.

شال های سری مردانه دکوتین استایل در دو سایز 185*35(بلند) و  120*25 (زیر کت) طراحی و با بهترین کیفیت دوخته شده است.

سبد خرید
واحد پول مورد نظر را انتخاب کنید